Przejazd kolejowy na ul Plocka po zmianach 1 listopada 2015r