• prawo jazdy na motocykl • kurs •

kategorie: A, A1, A2, AM

terminy kursów:

Kategoria A uprawnia do kierowania:
  •  motocyklem o pojemności co najmniej 595 i mocy co najmniej 50kW (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy (z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek to 24 lata lub 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 (ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia).

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:
  •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:
  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

Kategoria AM uprawnia do kierowania:
  • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Przeczytaj opinie o nas

Zweryfikowane, potwierdzone opinie o nas w portalu Superprawojazdy.pl. Upewnij się, że warto jeździć z nami!

Zobacz naszą bazę wiedzy

Bogaty materiał stanowiący dodatkową pomoc w przyswojeniu wiedzy potrzebnej kierowcy.

Instruktorzy • kaTegoria A, A1, A2, AM

Robert Chmielewski

Robert Chmielewski

A, A1, A2, AM, B, B1, C, CE

Emil Lubicki

Emil Lubicki

A, B

GALERIA • kaTegoria A, A1, A2, Am

CENNIK • kaTegoria A, A1, A2, AM

Kurs prawa jazdy kat. A, A2

Zawiera:

• zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych (45min.)
• jazdy – 20 godzin  (60min.) na różnych motocyklach
• kurs pierwszej pomocy
• firmowe materiały do nauki, w tym program OSK TURBO
• teoria możliwa w formie e-learningu
• badania lekarskie nie są w cenie kursu!

 

cena: 2500 zł

Kurs prawa jazdy kat. A1, AM

Zawiera:

• zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych (45min.)
• jazdy – 20 godzin  (60min.) na różnych motocyklach
• kurs pierwszej pomocy
• firmowe materiały do nauki, w tym program OSK TURBO
• teoria możliwa w formie e-learningu
• badania lekarskie nie są w cenie kursu!

 

cena: 2500 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Zapisz się na kurs

Centrum Edukacji Turbo

Siedziba:
ul. Zamkowa 3 pok.5
95-200 Pabianice

Plac manewrowy:
ul. Pryncypalna 171
93-373 Łódź

telefon + 48 733 907 707
telefon + 42 227 04 50
e-mail info@turbo.auto.pl

NIP 731 206 27 76
Nr Ośrodka00291008

Biuro

Plac manewrowy

Plac manewrowy