• prawo jazdy na Samochód osobowy • kurs •

kategoria: B

najbliższy kurs

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kategoria B uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
  • pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  • czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; czyli motorowerem – pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Przeczytaj opinie o nas

Zweryfikowane, potwierdzone opinie o nas w portalu Superprawojazdy.pl. Upewnij się, że warto jeździć z nami!

Zobacz naszą bazę wiedzy

Bogaty materiał stanowiący dodatkową pomoc w przyswojeniu wiedzy potrzebnej kierowcy.

Instruktorzy • kaTegoria B, B1

Robert Chmielewski

Robert Chmielewski

A, A1, A2, AM, B, B1, C, CE

Marzena Seliga

Marzena Seliga

B, B1

Seweryn Gładyga

Seweryn Gładyga

A, B, C, CE, D

Witold Miaskowski

Witold Miaskowski

A, B, C, CE, D, T

Andrzej Piekut

Andrzej Piekut

B, C, CE

Michał Rapkiewicz

Michał Rapkiewicz

B1, B, D1, D

Sławomir Stańczyk

Sławomir Stańczyk

A, A1, A2, AM, B, B1

Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak

AM, A1, A2, A, B, B1, C, CE, D

Arkadiusz Wachula

Arkadiusz Wachula

B, B1, BE, C, CE, D

GALERIA • kaTegoria B, B1

CENNIK • kaTegoria B, B1

Kurs prawa jazdy kat. B

Zawiera:

• zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych (45min.)
• jazdy – 30 godzin  (60min.)
• kurs pierwszej pomocy
• firmowe materiały do nauki, w tym program OSK TURBO
• jazdy samochodami Hyundai i20, Volkswagen UP, Volkswagen Polo
• egzaminy wewnętrzne teoretyczny i praktyczny wliczony w cenę

 

cena: 2000 zł

Zapisz się na kurs

Centrum Edukacji Turbo

Siedziba:
ul. Zamkowa 3 pok.5
95-200 Pabianice

Plac manewrowy:
ul. Pryncypalna 171
93-373 Łódź

telefon + 48 733 907 707
telefon + 42 227 04 50
e-mail info@turbo.auto.pl

NIP 731 206 27 76
Nr Ośrodka00291008

Biuro

Plac manewrowy

Plac manewrowy