• prawo jazdy na Samochód osobowy • kurs •

kategoria: B

terminy kursów:

Kategoria B uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
  • pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  • czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; czyli motorowerem – pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Przeczytaj opinie o nas

Zweryfikowane, potwierdzone opinie o nas w portalu Superprawojazdy.pl. Upewnij się, że warto jeździć z nami!

Zobacz naszą bazę wiedzy

Bogaty materiał stanowiący dodatkową pomoc w przyswojeniu wiedzy potrzebnej kierowcy.

Instruktorzy • kaTegoria B, B1

Robert Chmielewski

Robert Chmielewski

A, A1, A2, AM, B, B1, C, CE

Marzena Seliga

Marzena Seliga

B, B1

Piotr Kudrzycki

Piotr Kudrzycki

B, B1

Paweł Lachowicz

Paweł Lachowicz

B, B1, BE, C, CE, D

Emil Lubicki

Emil Lubicki

A, B

GALERIA • kaTegoria B, B1

CENNIK • kaTegoria B, B1

Kurs prawa jazdy kat. B

Zawiera:

• zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych (45min.)
• jazdy – 30 godzin  (60min.)
• kurs pierwszej pomocy
• firmowe materiały do nauki, w tym program OSK TURBO
• jazdy samochodami Hyundai i20, Volkswagen UP, Volkswagen Polo
• egzaminy wewnętrzne teoretyczny i praktyczny wliczony w cenę

 

cena: 2400 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Zapisz się na kurs

Centrum Edukacji Turbo

Siedziba:
ul. Zamkowa 3 pok.5
95-200 Pabianice

Plac manewrowy:
ul. Pryncypalna 171
93-373 Łódź

telefon + 48 733 907 707
telefon + 42 227 04 50
e-mail info@turbo.auto.pl

NIP 731 206 27 76
Nr Ośrodka00291008

Biuro

Plac manewrowy

Plac manewrowy