• prawo jazdy na Samochód CIĘŻAROWY • kurs •

kategorie: C, CE, C1, C1E

najbliższy kurs (kwalifikacja)

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kategoria C uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Kategoria CE uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu;
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria C1E uprawnia do kierowania:
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Przeczytaj opinie o nas

Zweryfikowane, potwierdzone opinie o nas w portalu Superprawojazdy.pl. Upewnij się, że warto jeździć z nami!

Zobacz naszą bazę wiedzy

Bogaty materiał stanowiący dodatkową pomoc w przyswojeniu wiedzy potrzebnej kierowcy.

Instruktorzy • kaTegoria C, CE

Robert Chmielewski

Robert Chmielewski

A, A1, A2, AM, B, B1, C, CE

Seweryn Gładyga

Seweryn Gładyga

A, B, C, CE, D

Witold Miaskowski

Witold Miaskowski

A, B, C, CE, D, T

Andrzej Piekut

Andrzej Piekut

B, C, CE

Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak

AM, A1, A2, A, B, B1, C, CE, D

Arkadiusz Wachula

Arkadiusz Wachula

B, B1, BE, C, CE, D

GALERIA • kaTegoria C, C1, CE, C1E

CENNIK • kaTegoria C, C1, CE, C1E

Kurs prawa jazdy kat. C, C1

Zawiera:

• przykładowe pytania testowe
• zajęcia teoretyczne na sali wykładowej

 

cena: 2500 zł

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Zawiera:

• przykładowe pytania testowe
• zajęcia teoretyczne na sali wykładowej

 

cena: 2500 zł

Kurs prawa jazdy kat. C/CE, C1/C1E

Zawiera:

• przykładowe pytania testowe
• zajęcia teoretyczne na sali wykładowej

 

cena: 6000 zł

Kwalifikacja Wstępna

Zawiera:

• przykładowe pytania testowe
• zajęcia teoretyczne na sali wykładowej
• jazdę w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub symulator jazdy
• pierwszy państwowy egzamin na naszej sali wykładowej

 

cena: 5000 zł 2000 zł

Zapisz się na kurs

Centrum Edukacji Turbo

Siedziba:
ul. Zamkowa 3 pok.5
95-200 Pabianice

Plac manewrowy:
ul. Lutomierska 46
95-200 Pabianice

telefon + 48 733 907 707
telefon + 42 227 04 50
e-mail info@turbo.auto.pl

NIP 731 206 27 76
Nr Ośrodka00291008

Biuro

Biuro i wykłady

Plac manewrowy

Plac manewrowy