Kursy na Prawo Jazdy

z dofinansowaniem
do 80% wartości kursu

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania może skorzystać każdy przedsiębiorca lub pracownik mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Możliwy jest udział pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub nawet umowy o dzieło.

Ile czasu trwa oferta?

Oferta jest aktualna do czasu wyczerpania środków z UE, którymi dysponuje lokalny operator. W ramach programu, z którego my korzystamy, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3000 zł na pracownika i 50000 zł na przedsiębiorcę.

Kiedy można rozpocząć kurs prawa jazdy z dofinansowaniem?

Dla każdej osoby lub grupy osób, które zgłaszają się na kurs tworzymy usługę spełniającą oczekiwania uczestników i przedsiębiorcy, który kieruje ich na szkolenie. Dopasowujemy również terminy prowadzenia szkolenia do wymogów WARP. Przeciętnie szkolenie rozpoczyna się ok. miesiąc od chwili zgłoszenia do nas i wypełnienia formularza dotyczącego dofinansowania.

UWAGA!!!

Dla kursów prawa jazdy z dofinansowaniem nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Kurs kosztuje Państwa dokładnie tyle, ile wynika z naszego cennika usług. Aktualny cennik poniżej.

Jak to działa?

1. Kontakt z naszym Centrum Edukacji

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w dofinansowanym kursie prosimy napisać na adres biuro@turbo.auto.pl prośbę o przesłanie linków do aktywnych formularzy. Ich wypełnienie nie sprawi Państwu problemu. W razie potrzeby służymy pomocą w przygotowaniu dokumentacji i złożeniu wniosku.

2. Wypełnienie formularza online

Rozpoczęcie procedury rozpoczyna się od wypełnienia przez przedsiębiorcę i pracownika (uczestnika szkolenia) formularza online z podstawowymi danymi na podstawie których przygotowujemy wniosek do WARP.

l

3. Przygotowanie wniosku i podpisanie dokumentów

Po uzyskaniu danych z formularzy przygotujemy wniosek do WARP. Po jego rozpatrzeniu i uzyskaniu kompletu dokumentów skontaktujemy się z osobami dokonującymi zgłoszenia. Konieczne będzie podpisanie dokumentów przed przedsiębiorcę oraz pracownika (uczestnika).

4. Uzyskanie promesy

Uzyskanie z WARP promesy wypłaty dofinansowania otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia. Ważne jest, że musimy prowadzić szkolenie we wcześniej zadeklarowanym okresie czasu. Osoba szkolona musi w tym okresie odbyć całe szkolenie. Ustalany przez nas okres szkolenia to przeciętnie ok. 3–4 miesiące.

5. Badania lekarskie i psychologiczne

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy kandydat na kierowcę musi odbyć badania lekarskie oraz badania psychologiczne (dla kat. C, CE oraz kursów kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej dla kierowców zawodowych). Prosimy o kontakt z nami – pomożemy w wyborze właściwego gabinetu lekarskiego. Cena kursu nie obejmuje badań, są one płatne osobno.

i

6. Uzyskanie PKK

Do ustalonego dnia rozpoczęcia szkolenia do naszej szkoły musi zostać dostarczony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyskuje się go na podstawie badań lekarskich, fotografii i wniosku składanego w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/zameldowania.

7. Faktura i płatność

W chwili rozpoczęcia szkolenia wystawiamy fakturę dla przedsiębiorcy i musi ona zostać opłacona z konta bankowego przedsiębiorcy. Opłacenie usługi przez przedsiębiorcę jest jednym z warunków późniejszej wypłaty dofinansowania.

8. Kurs i egzamin

Udział w kursie teoretycznym i praktycznym. Kurs kończy się egzaminem państwowym.

Rozliczenie kursu

Po zakończeniu szkolenia przez uczestnika pomagamy przygotować dokumenty rozliczeniowe do WARP. Wówczas, jeżeli terminy szkolenia zostały dochowane, WARP rozpatruje wniosek o płatność i wypłaca kwotę dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Jakie szkolenia prowadzimy z dofinansowaniem?

720 zł

Prawo jazdy kategorii A i A2

720 zł

Kurs prawa jazdy kategorii B

720 zł

Prawo jazdy kategorii C

720 zł

Prawo jazdy kategorii C+E

1440 zł

Prawo jazdy kategorii C C+E

1140 zł

Szkolenie prawa jazdy kategorii D

1440 zł

Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej (przewóz rzeczy)

1440 zł

Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej (przewóz osób)

Zapisz się na kurs